Български

Фондация „ Изкуството през вековете”

Общи условия

                                  Общи условия

 

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и ПОЛИТИКАТА за защита на личните данни се отнася само за ПОТРЕБИТЕЛИ на онлайн услугите, които се предоставят

през  http://www.carving-candles.com

                                                                                ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

  http://www.carving-candles.com има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители.

 

   Съдържанието на този сайт, формата, текста, изображенията, лого, бутоните, иконките,  видео файлове, са собственост на http://www.carving-candles.com , неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да използват логото, марка  на Уеб Сайта, без изричното писмено съгласие на http://www.carving-candles.com

Достъпът /използването на този сайт  не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ  права за препродажба или търговско използване на този Уеб Сайт или съдържанието му.

 

Чрез регистрирането в Уеб Сайта/ и попълването на формуляри с лични данни,  Вие декларирате, че сте съгласни всичките Ви лични данни да бъдат включени в базата данни на  http://www.carving-candles.com и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от  http://www.carving-candles.com .  Сайтът използва „ бисквитки“(cookies). „ Бисквитката“ е малък текстови файл, който ние използваме с цел подобряване и улесняване на Вашето посещение на Уеб Сайта. 

 Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път,когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

 Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт. 

 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

С посещението си на Уеб платформата http://www.carving-candles.com , Вие се съгласявате да използваме и съхраняваме бисквитки на вашето устройство в съответствие с предвиденото в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 Създаването на индивидуален профил Ви дава възможност да участвате в нашите програми за лоялни клиенти, както и да получавате актуална информация за нови продукти и промоции.

Със създаването на индивидуален профил в http://www.carving-candles.com , Вие автоматично се абонирате за нашия бюлетин и се съгласявате да получавате информация за продукти, промоции и събития, организирани от нас по е-mail,  освен ако изрично не се откажете от това.  Ако не желаете да получавате информация относно рекламни кампании, промоции и събития  на електронна си поща, е необходимо да ни уведомите на е - mail -  povdivbien.art@gmail.com

 Данните, които Вие ни предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес, телефонен номер и финансови данни. Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме, както и право да правите корекции в тях, като можете да упражните това право по всяко време. С регистрирането на индивидуаленпрофил в  http://www.carving-candles.com  ,  Вие давате съгласие да  събираме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни в съответствие с предвиденото в тези Общи условия, като можете да оттеглите това съгласие по всяко време, както и да поискате заличаване на Вашите лични данни от нашите регистри. В случай на направено от Вас искане за заличаване на личните Ви данни, при прекратяване на регистрацията на личния Ви профил, ние ще продължим да съхраняваме и обработваме личните Ви данни единствено, ако законът изисква това.  http://www.carving-candles.com   ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами.

  Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта , препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

 Вие носите пълна отговорност за всички вреди, които претърпим в резултат на неоторизиран достъп до  http://www.carving-candles.com  чрез Вашия профил. 

 

                                                                                                    III   ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 Платформата  http://www.carving-candles.com е собственост на Фондация „ Изкуството през вековете” ; БУЛСТАТ: 205195200; със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул.“ Петко войвода” № 6.  Можете да се свържете с нас на тел. 0879136678 или на  е-mail – povdivbien.art@gmail.com

Запазваме си правото да променяме тези ОБЩИ УСЛОВИЯ без да Ви уведомяваме за това, като актуалната версия на Общите Условия ще бъде достъпна на http://www.carving-candles.com. Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и Фондация „ Изкуството през вековете” ЕИК: 205195200.

 

 

 

Contact Us 

 Tel: + 359 879136678

   Email:

ancient.carvingart@gmail.com

      plovdivbien.art@gmail.com

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2020 - 2022 Всички права запазени