Български

Фондация „ Изкуството през вековете”

Регламент

РЕГЛАМЕНТ

 „Биенале за съвременно изкуство- Пловдив” е международен форум за съвременното изкуство в България, който има за цел да представи съвременните  тенденции в развитието на визуалните изкуства в глобално променящия се свят, трансформиращите се граници и културни възприятия в контекста на посланията на новия социален ред, в който всички ние живеем днес. В изложението ще бъдат представени всички жанрове и неконвенционални форми и изразни средства на съвременното изкуство.   "Биенале за съвременно изкуство- Пловдив" се организира от Фондация „Изкуството през вековете“, с подкрепата на свободни артисти от България, Дом на културата Борис Христов гр. Пловдив и  КЦМ АД .                                                                                                                                               

Тема на Биенале 2022 : „ Духът въпреки или… ” 

          Духът въпреки или… 

Време и място :

 1.  Биенале за съвременно изкуство –Пловдив ще бъде проведено от  19   Август  до 19 Септември 2022 г. в Дом на Културата „ Борис Христов”   гр. Пловдив. 
 2.  Откриване – 19 Август , 18.00 часа
 3.  Документи за участие се изпращат от 1 декември до 10 декември  2021 г. само по електронен път на адрес : povdivbien.art@gmail.com 

      

Условия за участие:

 1.  Конкурсът е отворен за всички свободни артисти от страната и чужбина. Всеки автор може да изпрати 2 творби в областта на визуалните изкуства, създадени през последните две години.
 2.  Няма ограничения по отношение на стиловe, изразни средства и тематични предпочитания
 3.  Творбите е задължително да бъдат оригинали, подписани от автора и негова собственост. Да не са награждавани в други конкурсни изложби.
 4.  Няма ограничения за минималния размер на творбите. Максималният формат е препоръчително да бъде 200 см височина/100 см широчина.(за инсталации и скулптури може да е по-голям по преценка на журито).Творбите трябва да бъдат подготвени във вид за експониране.
 5.  Творбите задължително се придружават от попълнен формуляр за участие. Формулярът за участие може да бъде  изтеглен от ТУК . Подписването на формуляра означава съгласие с Регламента и Общите условия .
 6. Етикетите да бъдат попълнени с печатни букви (четливо) на български или на английски език и залепени на гърба на творбите.
 7. Организаторите не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност за загуби или повреди при транспортирането. Връщането на творбите е в едномесечен срок след закриване на изложбата (лично или за сметка на автора). При желание, авторите сами застраховат творбите си.
 8. Комисия от експертно жури  извършва селекцията на творбите и награждаването. 

 9. Творбите  на авторите, участващи в комисията по т.8  не се журират. 

  Пълният  регламент, условията и сроковете могат  да бъдат  изтеглени  от ТУК и ТУК

  Срок за подаване на документи за участие : 01 декември  2021 г. – 10 декември  2021 г.

  За допълнителна информация може да се свържете с нас на следния телефон :

  + 359 879136678  Мария Аргирова 

   

Contact Us 

 Tel: + 359 879136678

   Email:

ancient.carvingart@gmail.com

      povdivbien.art@gmail.com

 

Follow Us

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
© 2020 - 2021 Всички права запазени