Български

Фондация „ Изкуството през вековете”

Регламент

РЕГЛАМЕНТ

 „Биенале за съвременно изкуство- Пловдив” е международен форум за съвременното изкуство в България, който има за цел да представи съвременните  тенденции в развитието на визуалните изкуства в глобално променящия се свят, трансформиращите се граници и културни възприятия в контекста на посланията на новия социален ред, в който всички ние живеем днес. В изложението ще бъдат представени всички жанрове и неконвенционални форми и изразни средства на съвременното изкуство.   "Биенале за съвременно изкуство- Пловдив" се организира от Фондация „Изкуството през вековете“, с подкрепата на свободни артисти от България, Дом на културата Борис Христов гр. Пловдив и  КЦМ АД .                                                                                                                                               

Тема на Биенале 2022 : „ Духът въпреки или… ” 

          Духът въпреки или… 

Време и място :

 Биенале за съвременно изкуство –Пловдив ще бъде проведено от  19   Август  до 19 Септември 2022 г. в Дом на Културата „ Борис Христов”   гр. Пловдив. 

 1.  Откриване – 19 Август , 18.00 часа
 2.  Документи за участие се изпращат от 1 декември до 10 декември  2021 г. само по електронен път на адрес : plovdivbien.art@gmail.com 

      

Условия за участие:

 1. Конкурсът е отворен за всички свободни артисти от страната и чужбина. Всеки автор може да изпрати 2 творби в областта на визуалните изкуства, създадени през последните две години.
 2. Такса за участие –100 лева за български автор и 200 EUR за чуждестранни автори.
 3. Няма ограничения по отношение на стиловe, изразни средства и тематични предпочитания.
 4. Творбите е задължително да бъдат оригинали, подписани от автора и негова собственост. Да не са награждавани в други конкурсни изложби.
 5. Няма ограничения за минималния размер на творбите. Максималният формат е препоръчително да бъде 200см.височина/100 см.ширина (за инсталации и скулптури може да е по-голям по преценка на журито до 4 кв.м).Творбите трябва да бъдат подготвени във вид за експониране.
 6. Творбите задължително се придружават от попълнен формуляр за участие. Формулярът за участие може  да бъде изтеглен от ТУК. Подписването на формуляра означава съгласие с Регламента и Общите условия за участие.
 7. Етикетите да бъдат попълнени с печатни букви (четливо) на български или на английски език и залепени на гърба на творбите.
 8. Организаторите не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност за загуби или повреди при транспортирането. Връщането на творбите е в едномесечен срок след закриване на изложбата (лично или за сметка на автора). При желание, авторите сами застраховат творбите си.
 9. Комисия от експертно жури извършва селекцията на творбите .
 10. Творбите на авторите, участващи в комисията по т.9 не се журират.

                                               СЕЛЕКЦИЯ  и ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В БИЕНАЛЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ 2022 г

 

ПЪРВИ ЕТАП:

От 1ви декември 2021 до 10ти декември  2021 всеки автор изпраща попълнени формуляри,  както и необходимите файлове, визуализиращи творбите, с които се кандидатства. Документите за участие се изпращат само по електронен път на адрес  plovdivbien.art@gmail.com

 

Документи за участие :

 1. Форма-декларация за участие и достоверност на работа, която може да свалите.
 2. Формуляр за регистрация, в който да посочите творбите, с които ще участвате, и кратка биографична информация.
 3. За картини и скулптури - качествени фотографии на творбите с размери - дългата страна на изображението 2048 пиксела - и размер на файла не по-голям от 8МВ. Допълнителна дигитална обработка не е позволена. 
 4. За инсталации - скица на творбата с посочени размери, графични материали и такива, удостоверяващи творбата;
 5. За фотографски творби – снимки, скици и материали, удостоверяващи художествената творба;
 6. За дигитални изкуства – видео материали, снимки и материали (по приложение)
 7. Фотографиите на творбите ще бъдат използвани за създаването на електронен каталог.

ВТОРИ ЕТАП:

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на сайта на „Биенале за съвременно изкуство - Пловдив” на 22 ри декември 2021 г.

 

ТРЕТИ ЕТАП:

1. Одобрените творби се предават лично или се изпращат чрез куриер от  23 юни до 13 юли 2022г.на адрес:ул. „ Братя Пулиеви” 4-6 , офис 202, Център, Пловдив, България.  При изпращане на творба от страни, които не са членки на ЕС, същата е необходимо да бъде обезпечена с необходимите документи, удостоверяващи нейната собственост и пребиваване на територията на РБ.

2. С попълването на формуляра, участникът сам определя стойността на творбите си в български лева или евро и дава съгласие да бъдат откупени.

3. При реализиране на продажба, се удържат 30 % комисион от договорената крайна цена на творбата за организаторите на Биенале за съвременно изкуство- Пловдив .

 

СРОКОВЕ :

ПЪРВА СЕСИЯ :

01.12. 2021 г. – 10.12. 2021г.– подаване на документи за участие

14.12.2021 г. - 15.12.2021 г.  - заседание на журито

22.12.2021 г. -  обявяване на резултатите и одобрените участници.

ВТОРА СЕСИЯ :

15.01.2022 - 28.02.2022 - подаване на документи за участие

10.03.2022 - 12.03.2022 -  заседание на журито

14.03.2022 - обявяване на резултатите и одобрените участници.

23.06. 2022 г.– 23.07. 2022 г. - изпращане на творбите.

 

За допълнителна информация може да се свържете с нас на следния телефон :

+ 359 879136678  Мария Аргирова 

 

Contact Us 

 Tel: + 359 879136678

   Email:

ancient.carvingart@gmail.com

      plovdivbien.art@gmail.com

 

Follow Us

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
© 2020 - 2022 Всички права запазени